Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

Akceptuję
 
Zaprenumerujcie Państwo nasz elektroniczny biuletyn z najlepszymi ofertami.
Państwa adres mailowy:

rapidssl_seal.gif

ZASADY DZIAŁANIA - REGULAMIN

 

I
WPROWADZENIE

Szanowni Państwo, niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków, według których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.


II
CENY

Ceny na naszej stronie są bardzo konkurencyjne. Wszystkie ceny podane po dokonaniu rezerwacji na stronie www.yourplace.pl są cenami ostatecznymi za cały Państwa pobyt. Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych innych kosztów bezzwrotnych, niż te wymienione w voucherze wygenerowanym przez system www.yourplace.pl


III
WARUNKI REZERWACJI

Dokonanie rezerwacji przez Państwa wymaga wpłaty bezzwrotnej zaliczki lub potwierdzenia kartą kredytową. Zaliczka może być uiszczona na podane na stronie www.yourplace.pl konto bankowe lub kartą kredytową.


Zaliczka przelewem

Przy dokonywaniu wpłaty Zaliczki na konto bankowe, należy wpłacić odpowiednią kwotę zaliczki niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja staje się potwierdzona w momencie zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym bądź przesłania potwierdzenia przelewu do systemu www.yourplace.pl. Brak dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin spowoduje automatyczne anulowanie dokonanej przez Państwa rezerwacji. Przesłanie emaila z potwierdzeniem przelewu w pdf przyspieszy potwierdzenie rezerwacji.


Zaliczka kartą kredytową online

Przy dokonywaniu wpłaty kartą kredytową, zaliczkę należy wpłacić w ciągu 60 minut od momentu złożenia oferty rezerwacji. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji. W dniu rozpoczęcia pobytu w obiekcie noclegowym, klient jest zobowiązany zapłacić resztę kwoty za rezerwację osobie odpowiedzialnej za klucze, badź w recepcji.

 

Potwierdzenie kartą kredytową

Rezerwacja może być zabezpieczona kartą kredytową. Zasady zmian i anulacji rezerwacji mogą być różne dla poszczególnych apartamentów i szczegółowo podane są w procesie rezerwacji. Państwa rezerwacja jest całkowicie bezpieczna.

 

Rezerwacja grupowa (od 3 apartamentow lub powyżej 11 osób) musi być potwierdzona bezzwrotną zaliczką w wysokości 30% rezerwacji.


IV
ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI

Zmiana terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki jest możliwa na minimum 14 dni przed terminem przyjazdu z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka jest bezzwrotna. Jeżeli Państwo będą chcieli anulować rezerwację, prosimy o kontakt z systemem www.yourplace.pl. Jeżeli rezerwacja została potwierdzona kartą kredytową prosimy odwołać się do warunków anulacji podanych w procesie rezerwacji apartamentu oraz na voucherze potwierdzającym rezerwację. Zmiany dotyczące rezerwacji powinny być uzgadniane z przedstawicielem systemu www.yourplace.pl.


V
PRZYJAZD I ODBIÓR KLUCZY, WYJAZD

Państwa przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Zobowiązujemy Państwa do poinformowania tej osoby o planowanej godzinie odbioru kluczy najpóźniej dzień przed przyjazdem. Doba hotelowa jest ustalana przez właściciela apartamentu i informacje na jej temat znajdziecie Państwo w opisie apartamentu oraz na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty wartości rezerwacji w dniu przyjazdu nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

Przy zameldowaniu osób niepełnoletnich wymagana jest obecność osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za apartament.


VI
PRZENIESIENIE PRAW

Dopuszczalne jest przeniesienie całości praw z dokonanej rezerwacji na osobę trzecią. Warunkiem przeniesienia praw jest udostępnienie właścicielowi apartamentu bądź usługodawcy danych personalnych osoby nabywającej uprawnienia z tytułu rezerwacji. Równocześnie z przekazaniem uprawnień następuje przeniesienie wszystkich obowiązków z tytułu zawartej umowy. Przeniesienie uprawnień jest bezpłatne.


VII
OBOWIĄZKI KLIENTA

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie rezerwacji apartamentu, zamieszczonej na stronie www.yourplace.pl. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie, osoba upoważniona w obiekcie noclegowym za wydanie kluczy może odmówić ich wydania. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także do zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby upoważnionej do wydania kluczy o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką podczas pobytu w apartamencie. Równowartość tych szkód pokrywa w całości klient, w formie określonej przez właściciela obiektu.


VIII
WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane.


IX
PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej należą do naszych partnerów lub do nas. Ściąganie informacji z naszej strony internetowej jest dozwolone tylko do użytku własnego.


X
PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo miejscowe. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela apartamentu.

 

 

 

 

 
YourPlace,ul. Biskupia 4/3, 31-144 Kraków